شرایط فروش داخلی

اعتبار تا تاریخ:۱۳۹۷/۰۲/۰۵
با شرایط نقد و اقساط بانکی
تحویل فوری
خودرو رنگ مدل آپشن مبلغ پیش پرداخت اقساط 12 ماهه مبلغ پیش پرداخت اقساط 24 ماهه نرخ بانکی مبلغ تسهیلات مبلغ اقساط 12 ماهه مبلغ اقساط 24 ماهه مبلغ اقساط 36 ماهه جزئیات بیشتر و خرید
ایران خودرو سمند EF7 سدان سفید 1397 __ ۰ ریال ۰ ریال % ۱۸۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال ۱۷,۲۰۷,۴۲۵ ریال ۹,۴۹۶,۰۶۸ ریال ۶,۹۶۲,۳۵۲ ریال karmacar
ایران خودرو پارس TU5 سدان خاکستری 1396 کلاس15 ۰ ریال ۰ ریال % ۲۴۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ۲۳,۰۴۵,۶۵۹ ریال ۱۲,۷۱۷,۹۴۹ ریال ۹,۳۲۴,۵۷۹ ریال karmacar
ایران خودرو پارس دو ایربگ سدان مشکی 1397 کلاس 32 ۰ ریال ۰ ریال % ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۲۰,۴۸۵,۰۳۰ ریال ۱۱,۳۰۴,۸۴۳ ریال ۸,۲۸۸,۵۱۵ ریال karmacar
ایران خودرو سمند ال ایکس سدان سفید 1397 _ ۰ ریال ۰ ریال % ۱۹۰,۳۰۰,۰۰۰ ریال ۱۷,۷۱۹,۵۵۱ ریال ۹,۷۷۸,۶۸۹ ریال ۷,۱۶۹,۵۶۵ ریال karmacar
ایران خودرو 206 تیپ 2 هاچ بک سفید 1397 _ ۰ ریال ۰ ریال % ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۱۸,۴۳۶,۵۲۷ ریال ۱۰,۱۷۴,۳۵۹ ریال ۷,۴۵۹,۶۶۳ ریال karmacar
ایران خودرو 206 تیپ 5 هاچ بک سفید 1397 _ ۰ ریال ۰ ریال % ۲۲۸,۲۵۰,۰۰۰ ریال ۲۱,۲۵۳,۲۱۹ ریال ۱۱,۷۲۸,۷۷۵ ریال ۸,۵۹۹,۳۳۴ ریال karmacar
ایران خودرو 206 اس دی وی 8 سدان سفید 1397 _ ۰ ریال ۰ ریال % ۲۲۸,۸۰۰,۰۰۰ ریال ۲۱,۳۰۴,۴۳۱ ریال ۱۱,۷۵۷,۰۳۷ ریال ۸,۶۲۰,۰۵۵ ریال karmacar
ایران خودرو 405 دو ایر بگ سدان نقره ای 1397 _ ۰ ریال ۰ ریال % ۱۷۸,۲۰۰,۰۰۰ ریال ۱۶,۵۹۲,۸۷۴ ریال ۹,۱۵۶,۹۲۳ ریال ۶,۷۱۳,۶۹۷ ریال karmacar
ایران خودرو 405 دو گانه سوز سدان سفید 1397 _ ۰ ریال ۰ ریال % ۱۸۳,۷۰۰,۰۰۰ ریال ۱۷,۱۰۵,۰۰۰ ریال ۹,۴۳۹,۵۴۴ ریال ۶,۹۲۰,۹۱۰ ریال karmacar
ایران خودرو دنا سدان سفید 1397 تک رنگ ۰ ریال ۰ ریال % ۲۴۸,۶۰۰,۰۰۰ ریال ۲۳,۱۴۸,۰۸۴ ریال ۱۲,۷۷۴,۴۷۳ ریال ۹,۳۶۶,۰۲۲ ریال karmacar
ایران خودرو ال 90 سدان سفید 1397 _ ۰ ریال ۰ ریال % ۲۴۹,۷۰۰,۰۰۰ ریال ۲۳,۲۵۰,۵۰۹ ریال ۱۲,۸۳۰,۹۹۷ ریال ۹,۴۰۷,۴۶۴ ریال karmacar
ایران خودرو سمند سورن سدان سفید 1397 کلاس 11 ۰ ریال ۰ ریال % ۲۳۲,۶۵۰,۰۰۰ ریال ۲۱,۶۶۲,۹۱۹ ریال ۱۱,۹۵۴,۸۷۲ ریال ۸,۷۶۵,۱۰۴ ریال karmacar
ایران خودرو هایما S7 اتومات شاسی بلند(SUV) سفید 1397 اتوماتیک توربو ۵۸۹,۹۲۶,۶۰۹ ریال ۶۲۳,۳۹۲,۲۴۱ ریال %۲۱ ۶۵۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ۶۰,۹۴۲,۹۶۵ ریال ۳۳,۶۳۱,۹۰۹ ریال ۲۴,۶۵۸,۳۳۲ ریال karmacar
ایران خودرو هایما S7 اتومات شاسی بلند(SUV) مشکی 1396 اتوماتیک ۵۳۵,۳۹۵,۵۷۸ ریال ۵۶۵,۷۶۷,۷۴۸ ریال %۲۱ ۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۵۵,۳۰۹,۵۸۲ ریال ۳۰,۵۲۳,۰۷۷ ریال ۲۲,۳۷۸,۹۹۰ ریال karmacar
ایران خودرو اچ سی کروس هاچ بک سفید 1397 اتوماتیک ۲,۵۷۷,۸۳۰,۵۶۱ ریال ۲,۷۲۴,۰۶۶,۹۳۵ ریال %۲۱ ۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۲۶۶,۳۰۵,۳۹۳ ریال ۱۴۶,۹۶۲,۹۶۲ ریال ۱۰۷,۷۵۰,۶۹۳ ریال karmacar
ایران خودرو پژو 207 هاچ بک سفید 1397 _ ۲۸۲,۵۶۹,۸۸۸ ریال ۲۹۸,۵۹۹,۶۴۵ ریال %۲۱ ۳۱۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال ۲۹,۱۹۱,۱۶۸ ریال ۱۶,۱۰۹,۴۰۲ ریال ۱۱,۸۱۱,۱۳۴ ریال karmacar
ایران خودرو پژو 207 هاچ بک سفید 1397 _ ۲۳۲,۹۹۶,۲۲۴ ریال ۲۴۶,۲۱۳,۷۴۲ ریال %۲۱ ۲۵۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال ۲۴,۰۶۹,۹۱۱ ریال ۱۳,۲۸۳,۱۹۱ ریال ۹,۷۳۹,۰۰۵ ریال karmacar
ایران خودرو تندر پلاس اتومات سدان سفید 1397 _ ۲۸۷,۵۲۷,۲۵۵ ریال ۳۰۳,۸۳۸,۲۳۵ ریال %۲۱ ۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۲۹,۷۰۳,۲۹۴ ریال ۱۶,۳۹۲,۰۲۳ ریال ۱۲,۰۱۸,۳۴۶ ریال karmacar
سایپا سراتو سدان سفید 1397 آپشنال ۵۵۰,۲۶۷,۶۷۸ ریال ۵۸۱,۴۸۳,۵۱۹ ریال %۲۱ ۶۱۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال ۵۶,۸۴۵,۹۵۹ ریال ۳۱,۳۷۰,۹۴۰ ریال ۲۳,۰۰۰,۶۲۹ ریال karmacar
پارس خودرو ساندرو هاچ بک سفید 1397 اتوماتیک ۲۸۷,۵۲۷,۲۵۵ ریال ۳۰۳,۸۳۸,۲۳۵ ریال %۲۱ ۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۲۹,۷۰۳,۲۹۴ ریال ۱۶,۳۹۲,۰۲۳ ریال ۱۲,۰۱۸,۳۴۶ ریال karmacar
پارس خودرو ساندرو هاچ بک مشکی 1397 دنده ای ۲۳۵,۴۷۴,۹۰۷ ریال ۲۴۸,۸۳۳,۰۳۷ ریال %۲۱ ۲۶۱,۲۵۰,۰۰۰ ریال ۲۴,۳۲۵,۹۷۳ ریال ۱۳,۴۲۴,۵۰۱ ریال ۹,۸۴۲,۶۱۱ ریال karmacar
پارس خودرو تندر 90 سدان سفید 1397 _ ۰ ریال ۰ ریال % ۲۵۰,۲۵۰,۰۰۰ ریال ۲۳,۳۰۱,۷۲۲ ریال ۱۲,۸۵۹,۲۵۹ ریال ۹,۴۲۸,۱۸۶ ریال karmacar
رنو کپچر هاچ بک سفید 1396 اتوماتیک ۷۱۸,۸۱۸,۱۳۷ ریال ۷۵۹,۵۹۵,۵۸۸ ریال %۲۱ ۷۹۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ۷۴,۲۵۸,۲۳۵ ریال ۴۰,۹۸۰,۰۵۷ ریال ۳۰,۰۴۵,۸۶۶ ریال karmacar
جک S5 شاسی بلند(SUV) مشکی 1397 اتوماتیک ۵۹۴,۸۸۳,۹۷۶ ریال ۶۲۸,۶۳۰,۸۳۱ ریال %۲۱ ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۶۱,۴۵۵,۰۹۱ ریال ۳۳,۹۱۴,۵۳۰ ریال ۲۴,۸۶۵,۵۴۴ ریال karmacar
مزدا 3 نیو سدان سفید 1396 اتوماتیک ۷۲۳,۷۷۵,۵۰۴ ریال ۷۶۴,۸۳۴,۱۷۸ ریال %۲۱ ۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۷۴,۷۷۰,۳۶۰ ریال ۴۱,۲۶۲,۶۷۸ ریال ۳۰,۲۵۳,۰۷۹ ریال karmacar