شرایط فروش داخلی

اعتبار تا تاریخ:2018/06/26
با شرایط نقد و اقساط بانکی
تحویل فوری
خودرو رنگ مدل آپشن مبلغ پیش پرداخت اقساط 12 ماهه مبلغ پیش پرداخت اقساط 24 ماهه نرخ بانکی مبلغ تسهیلات مبلغ اقساط 12 ماهه مبلغ اقساط 24 ماهه مبلغ اقساط 36 ماهه جزئیات بیشتر و خرید
ایرانخودرو سمند EF7 سدان سفید 1397 دوگانه ۱۹۰,۴۳۸,۶۵۷ ریال ۲۰۱,۲۴۱,۹۵۰ ریال %۲۱ ۲۰۱,۸۵۰,۰۰۰ ریال ۱۸,۷۹۵,۰۱۵ ریال ۱۰,۳۷۲,۱۹۴ ریال ۰ ریال karmacar
ایرانخودرو سمند EF7 سدان سفید 1397 _ ۱۸۹,۹۱۹,۷۵۰ ریال ۲۰۰,۶۹۳,۶۰۶ ریال %۲۱ ۲۰۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال ۱۸,۷۴۳,۸۰۳ ریال ۱۰,۳۴۳,۹۳۲ ریال ۰ ریال karmacar
ایرانخودرو پارس TU5 سدان سفید 1396 کلاس15 ۲۴۴,۴۰۴,۹۲۵ ریال ۲۵۸,۲۶۹,۶۴۱ ریال %۲۱ ۲۵۹,۰۵۰,۰۰۰ ریال ۲۴,۱۲۱,۱۲۳ ریال ۱۳,۳۱۱,۴۵۳ ریال ۰ ریال karmacar
ایرانخودرو پارس دو ایربگ سدان سفید 1397 کلاس 32 ۲۲۰,۵۳۵,۲۲۹ ریال ۲۳۳,۰۴۵,۸۵۴ ریال %۲۱ ۲۳۳,۷۵۰,۰۰۰ ریال ۲۱,۷۶۵,۳۴۵ ریال ۱۲,۰۱۱,۳۹۶ ریال ۰ ریال karmacar
ایرانخودرو سمند ال ایکس سدان سفید 1397 _ ۱۷۶,۹۴۷,۰۹۰ ریال ۱۸۶,۹۸۵,۰۲۷ ریال %۲۱ ۱۸۷,۵۵۰,۰۰۰ ریال ۱۷,۴۶۳,۴۸۸ ریال ۹,۶۳۷,۳۷۹ ریال ۰ ریال karmacar
ایرانخودرو 206 تیپ 2 هاچ بک سفید 1397 _ ۱۹۷,۱۸۴,۴۴۰ ریال ۲۰۸,۳۷۰,۴۱۱ ریال %۲۱ ۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۱۹,۴۶۰,۷۷۹ ریال ۱۰,۷۳۹,۶۰۱ ریال ۰ ریال karmacar
ایرانخودرو 206 تیپ 5 هاچ بک سفید 1397 _ ۲۳۲,۴۷۰,۰۷۷ ریال ۲۴۵,۶۵۷,۷۴۸ ریال %۲۱ ۲۴۶,۴۰۰,۰۰۰ ریال ۲۲,۹۴۳,۲۳۴ ریال ۱۲,۶۶۱,۴۲۴ ریال ۰ ریال karmacar
ایرانخودرو 206 اس دی وی 8 سدان سفید 1397 _ ۲۳۲,۴۷۰,۰۷۷ ریال ۲۴۵,۶۵۷,۷۴۸ ریال %۲۱ ۲۴۶,۴۰۰,۰۰۰ ریال ۲۲,۹۴۳,۲۳۴ ریال ۱۲,۶۶۱,۴۲۴ ریال ۰ ریال karmacar
ایرانخودرو 405 دو ایر بگ سدان نقره ای 1397 _ ۱۷۲,۲۷۶,۹۳۲ ریال ۱۸۲,۰۴۹,۹۳۸ ریال %۲۱ ۱۸۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال ۱۷,۰۰۲,۵۷۵ ریال ۹,۳۸۳,۰۲۰ ریال ۰ ریال karmacar
ایرانخودرو دنا سدان سفید 1397 تک رنگ ۲۴۶,۴۸۰,۵۵۰ ریال ۲۶۰,۴۶۳,۰۱۴ ریال %۲۱ ۲۶۱,۲۵۰,۰۰۰ ریال ۲۴,۳۲۵,۹۷۳ ریال ۱۳,۴۲۴,۵۰۱ ریال ۰ ریال karmacar
ایرانخودرو ال 90 سدان سفید 1397 E2 ۲۵۹,۴۵۳,۲۱۱ ریال ۲۷۴,۱۷۱,۵۹۳ ریال %۲۱ ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۲۵,۶۰۶,۲۸۸ ریال ۱۴,۱۳۱,۰۵۴ ریال ۰ ریال karmacar
ایرانخودرو سمند سورن سدان سفید 1397 کلاس 11 ۲۲۳,۱۲۹,۷۶۱ ریال ۲۳۵,۷۸۷,۵۷۰ ریال %۲۱ ۲۳۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال ۲۲,۰۲۱,۴۰۷ ریال ۱۲,۱۵۲,۷۰۶ ریال ۰ ریال karmacar
ایرانخودرو هایما S7 اتومات شاسی بلند(SUV) سفید 1397 اتوماتیک ۷۴۴,۶۳۰,۷۱۵ ریال ۷۸۶,۸۷۲,۴۷۳ ریال %۲۱ ۷۸۹,۲۵۰,۰۰۰ ریال ۷۳,۴۹۰,۰۴۶ ریال ۴۰,۵۵۶,۱۲۵ ریال ۰ ریال karmacar
ایرانخودرو اچ سی کراس هاچ بک سفید 1397 اتوماتیک ۳۱۶,۵۳۲,۹۱۷ ریال ۳۳۴,۴۸۹,۳۴۴ ریال %۲۱ ۳۳۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال ۳۱,۲۳۹,۶۷۱ ریال ۱۷,۲۳۹,۸۸۶ ریال ۰ ریال karmacar
ایرانخودرو پژو 207 هاچ بک سفید 1397 _ ۳۵۹,۰۸۳,۲۴۴ ریال ۳۷۹,۴۵۳,۴۸۵ ریال %۲۱ ۳۸۰,۶۰۰,۰۰۰ ریال ۳۵,۴۳۹,۱۰۲ ریال ۱۹,۵۵۷,۳۷۹ ریال ۰ ریال karmacar
ایرانخودرو پژو 207 هاچ بک سفید 1397 _ ۲۸۲,۲۸۵,۰۹۳ ریال ۲۹۸,۲۹۸,۶۹۴ ریال %۲۱ ۲۹۹,۲۰۰,۰۰۰ ریال ۲۷,۸۵۹,۶۴۱ ریال ۱۵,۳۷۴,۵۸۷ ریال ۰ ریال karmacar
ایرانخودرو 405 اس ال ایکس سدان سفید 1397 _ ۱۹۱,۴۷۶,۴۷۰ ریال ۲۰۲,۳۳۸,۶۳۶ ریال %۲۱ ۲۰۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال ۱۸,۸۹۷,۴۴۰ ریال ۱۰,۴۲۸,۷۱۸ ریال ۰ ریال karmacar
ایرانخودرو تندر پلاس اتومات سدان سفید 1397 _ ۳۸۰,۸۷۷,۳۱۳ ریال ۴۰۲,۴۸۳,۸۹۹ ریال %۲۱ ۴۰۳,۷۰۰,۰۰۰ ریال ۳۷,۵۹۰,۰۳۰ ریال ۲۰,۷۴۴,۳۸۷ ریال ۰ ریال karmacar
سایپا سراتو سدان سفید 1397 آپشنال ۷۸۳,۵۴۸,۶۹۷ ریال ۸۲۷,۹۹۸,۲۱۲ ریال %۲۱ ۸۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال ۷۷,۳۳۰,۹۸۹ ریال ۴۲,۶۷۵,۷۸۳ ریال ۰ ریال karmacar
پارس خودرو ساندرو هاچ بک سفید 1397 اتوماتیک ۳۹۰,۷۳۶,۵۳۵ ریال ۴۱۲,۹۰۲,۴۲۰ ریال %۲۱ ۴۱۴,۱۵۰,۰۰۰ ریال ۳۸,۵۶۳,۰۶۹ ریال ۲۱,۲۸۱,۳۶۷ ریال ۰ ریال karmacar
پارس خودرو تندر 90 سدان سفید 1397 _ ۲۶۸,۷۹۳,۵۲۶ ریال ۲۸۴,۰۴۱,۷۷۱ ریال %۲۱ ۲۸۴,۹۰۰,۰۰۰ ریال ۲۶,۵۲۸,۱۱۴ ریال ۱۴,۶۳۹,۷۷۲ ریال ۰ ریال karmacar
رنو کپچر هاچ بک سفید 1397 اتوماتیک ۹۴۹,۵۹۸,۷۵۱ ریال ۱,۰۰۳,۴۶۸,۰۳۲ ریال %۲۱ ۱,۰۰۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال ۹۳,۷۱۹,۰۱۳ ریال ۵۱,۷۱۹,۶۵۸ ریال ۰ ریال karmacar
رنو ساندرو استپ وی هاچ بک سفید 1397 دنده ای ۴۲۰,۳۱۴,۲۰۱ ریال ۴۴۴,۱۵۷,۹۸۱ ریال %۲۱ ۴۴۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال ۴۱,۴۸۲,۱۸۶ ریال ۲۲,۸۹۲,۳۰۸ ریال ۰ ریال karmacar
مزدا 3 نیو سدان سفید 1397 اتوماتیک ۹۶۵,۱۶۵,۹۴۴ ریال ۱,۰۱۹,۹۱۸,۳۲۸ ریال %۲۱ ۱,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۹۵,۲۵۵,۳۹۱ ریال ۵۲,۵۶۷,۵۲۱ ریال ۰ ریال karmacar