شرایط فروش وارداتی

اعتبار تا تاریخ:2018/04/25
خودروهای وارداتی با شرایط نقد و اقساط بانکی
تحویل فوری
خودرو رنگ مدل آپشن مبلغ پیش پرداخت اقساط 12 ماهه مبلغ پیش پرداخت اقساط 24 ماهه نرخ بانکی مبلغ تسهیلات مبلغ اقساط 12 ماهه مبلغ اقساط 24 ماهه مبلغ اقساط 36 ماهه جزئیات بیشتر و خرید
تویوتا راو4 شاسی بلند(SUV) سفید 2018 فول - صندوق برقی - دفلاک -مانیتور فول تاچ -سفارش عمان ۱,۷۵۹,۸۶۵,۰۹۵ ریال ۱,۸۵۹,۶۹۹,۵۴۲ ریال %۲۱ ۱,۹۵۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ۱۸۱,۸۰۴,۶۴۳ ریال ۱۰۰,۳۳۰,۴۸۳ ریال ۷۳,۵۶۰,۵۶۹ ریال karmacar
تویوتا راو4 شاسی بلند(SUV) سفید 2017 فول - صندوق برقی - دفلاک -مانیتور فول تاچ -سفارش عمان ۱,۶۴۵,۸۴۵,۶۶۶ ریال ۱,۷۳۹,۲۱۱,۹۶۶ ریال %۲۱ ۱,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۱۷۰,۰۲۵,۷۵۱ ریال ۹۳,۸۳۰,۱۹۹ ریال ۶۸,۷۹۴,۶۷۳ ریال karmacar
تویوتا راو4 شاسی بلند(SUV) سفید 2017 فوال امارات 3 مانیتور گارانتی ۱,۵۶۱,۵۷۰,۴۳۶ ریال ۱,۶۵۰,۱۵۵,۹۳۲ ریال %۲۱ ۱,۷۳۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ۱۶۱,۳۱۹,۶۱۳ ریال ۸۹,۰۲۵,۶۴۰ ریال ۶۵,۲۷۲,۰۵۴ ریال karmacar
هیوندای الانترا سدان سفید 2017 نیو فیس - 5 گرم - 2 سرد - رادار جانبی - مانیتور بزرگ ۹۳۶,۹۴۲,۲۶۲ ریال ۹۹۰,۰۹۳,۵۵۹ ریال %۲۱ ۱,۰۳۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ۹۶,۷۹۱,۷۶۸ ریال ۵۳,۴۱۵,۳۸۴ ریال ۳۹,۱۶۳,۲۳۲ ریال karmacar
هیوندای سانتافه شاسی بلند(SUV) خاکستری 2017 فول - 5 گرم - 2 سرد - دنده پشت فرمان -3 رادار- داخل کربن ۱,۸۲۴,۳۱۰,۸۵۹ ریال ۱,۹۲۷,۸۰۱,۲۱۶ ریال %۲۱ ۲,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۱۸۸,۴۶۲,۲۷۸ ریال ۱۰۴,۰۰۴,۵۵۸ ریال ۷۶,۲۵۴,۳۳۶ ریال karmacar
هیوندای سانتافه شاسی بلند(SUV) سفید 2017 فول شرکتی گارانتی ۱,۵۶۱,۵۷۰,۴۳۶ ریال ۱,۶۵۰,۱۵۵,۹۳۲ ریال %۲۱ ۱,۷۳۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ۱۶۱,۳۱۹,۶۱۳ ریال ۸۹,۰۲۵,۶۴۰ ریال ۶۵,۲۷۲,۰۵۴ ریال karmacar
هیوندای سانتافه شاسی بلند(SUV) قهوه ای 2017 فول رادار -5 گرم 2 سرد -گارانتی- صندوق برقی-MPI ۱,۴۳۷,۶۳۶,۲۷۵ ریال ۱,۵۱۹,۱۹۱,۱۷۵ ریال %۲۱ ۱,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۱۴۸,۵۱۶,۴۶۹ ریال ۸۱,۹۶۰,۱۱۳ ریال ۶۰,۰۹۱,۷۳۲ ریال karmacar
هیوندای سوناتا سدان سفید 2018 فول - مانیتور بزرگ - 5گرم -2 سرد جی ال اس پلاس ۱,۲۶۴,۱۲۸,۴۴۸ ریال ۱,۳۳۵,۸۴۰,۵۱۶ ریال %۲۱ ۱,۴۰۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ۱۳۰,۵۹۲,۰۶۸ ریال ۷۲,۰۶۸,۳۷۵ ریال ۵۲,۸۳۹,۲۸۲ ریال karmacar
هیوندای سوناتا سدان سفید 2017 فول - مانیتور - درایو مد - کروز کنترل-جی ال اس پلاس ۱,۰۶۵,۸۳۳,۷۹۰ ریال ۱,۱۲۶,۲۹۶,۹۰۶ ریال %۲۱ ۱,۱۸۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ۱۱۰,۱۰۷,۰۳۷ ریال ۶۰,۷۶۳,۵۳۲ ریال ۴۴,۵۵۰,۷۶۷ ریال karmacar
هیوندای سوناتا سدان سفید 2017 جی ال اس- 5 گرم- گارانتی ۹۶۶,۶۸۶,۴۶۱ ریال ۱,۰۲۱,۵۲۵,۱۰۱ ریال %۲۱ ۱,۰۷۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ۹۹,۸۶۴,۵۲۲ ریال ۵۵,۱۱۱,۱۱۱ ریال ۴۰,۴۰۶,۵۱۰ ریال karmacar
هیوندای i20 هاچ بک سفید 2017 فول شرکتی ۵۴۰,۳۵۲,۹۴۵ ریال ۵۷۱,۰۰۶,۳۳۸ ریال %۲۱ ۵۹۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ۵۵,۸۲۱,۷۰۷ ریال ۳۰,۸۰۵,۶۹۸ ریال ۲۲,۵۸۶,۲۰۳ ریال karmacar
هیوندای توسان شاسی بلند(SUV) سفید 2017 فول- اتو پارک - 2 رادار - رینگ 19 - سقف پاناروما - صندوق برقی - سفارش چک ۱,۳۵۸,۳۱۸,۴۱۱ ریال ۱,۴۳۵,۳۷۳,۷۳۱ ریال %۲۱ ۱,۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۱۴۰,۳۲۲,۴۵۷ ریال ۷۷,۴۳۸,۱۷۶ ریال ۵۶,۷۷۶,۳۲۶ ریال karmacar
هیوندای توسان شاسی بلند(SUV) مشکی 2017 فول- 5 گرم -2 سرد - تک رادار ۱,۳۳۳,۵۳۱,۵۷۹ ریال ۱,۴۰۹,۱۸۰,۷۸۰ ریال %۲۱ ۱,۴۷۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ۱۳۷,۷۶۱,۸۲۸ ریال ۷۶,۰۲۵,۰۷۱ ریال ۵۵,۷۴۰,۲۶۲ ریال karmacar
هیوندای توسان شاسی بلند(SUV) سفید 2017 فول -2 ایربگ- سقف پاناروما- صندلی چرم ۱,۰۵۰,۹۶۱,۶۹۰ ریال ۱,۱۱۰,۵۸۱,۱۳۵ ریال %۲۱ ۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۱۰۸,۵۷۰,۶۶۰ ریال ۵۹,۹۱۵,۶۶۹ ریال ۴۳,۹۲۹,۱۲۹ ریال karmacar
بی ام دبلیو ایکس فور شاسی بلند(SUV) سفید 2017 فول - 7 رادار - کیت M - اتو پارک - فرمان جدید ۴,۳۸۷,۲۶۹,۳۲۱ ریال ۴,۶۳۶,۱۵۲,۳۸۰ ریال %۲۱ ۴,۸۶۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ۴۵۳,۲۳۱,۲۹۴ ریال ۲۵۰,۱۱۹,۶۵۶ ریال ۱۸۳,۳۸۳,۳۹۰ ریال karmacar
بی ام دبلیو ایکس فور شاسی بلند(SUV) سفید 2017 فول - 6رادار - کیت M - اتو پارک - فرمان جدید ۳,۹۱۶,۳۱۹,۵۰۷ ریال ۴,۱۳۸,۴۸۶,۳۰۶ ریال %۲۱ ۴,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۴۰۴,۵۷۹,۳۴۷ ریال ۲۲۳,۲۷۰,۶۵۳ ریال ۱۶۳,۶۹۸,۱۶۸ ریال karmacar
بی ام دبلیو BMW 730Li سدان سفید 2017 فوا -4 نفره - نایت ویژن -لیزر لایت - سقف جیر - اسکای لانژ -هداپ - ماساژور - تنظیم ارتفاع ۷,۲۳۷,۷۵۵,۰۳۸ ریال ۷,۶۴۸,۳۴۱,۷۸۰ ریال %۲۱ ۸,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۷۴۷,۷۰۳,۶۰۳ ریال ۴۱۲,۶۲۶,۷۷۷ ریال ۳۰۲,۵۳۰,۷۹۱ ریال karmacar
بی ام دبلیو BMW 730Li سدان سفید 2017 فول - 7 رادار - کیت M- وکیوم درب - ریموت پارک - گارانتی-5 نفره ۶,۱۹۶,۷۰۸,۰۸۰ ریال ۶,۵۴۸,۲۳۷,۸۲۵ ریال %۲۱ ۶,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۶۴۰,۱۵۷,۱۹۵ ریال ۳۵۳,۲۷۶,۳۵۰ ریال ۲۵۹,۰۱۶,۰۸۸ ریال karmacar
مرسدس بنز E200 سدان 2017 رینگ 20 - هداپ - وکیوم - دوربین 360 - کیت AMG ۵,۹۴۸,۸۳۹,۷۵۷ ریال ۶,۲۸۶,۳۰۸,۳۱۲ ریال %۲۱ ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۶۱۴,۵۵۰,۹۰۷ ریال ۳۳۹,۱۴۵,۲۹۶ ریال ۲۴۸,۶۵۵,۴۴۴ ریال karmacar
مرسدس بنز سی ال ای سدان مشکی 2017 کیت بلک AMG - کمربند قرمز- کیت اگزوز - فول رادار - مموری صندلی - کیلس استارتر ۴,۲۱۳,۷۶۱,۴۹۵ ریال ۴,۴۵۲,۸۰۱,۷۲۱ ریال %۲۱ ۴,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۴۳۵,۳۰۶,۸۹۲ ریال ۲۴۰,۲۲۷,۹۱۸ ریال ۱۷۶,۱۳۰,۹۴۰ ریال karmacar
پورشه ماکان شاسی بلند(SUV) سفید 2017 بلک پکیج - رینگ 21 - تنظیم ارتفاع - اتو پارک - دوربین 360 - اتو پارک -گارانتی ۶,۶۹۲,۴۴۴,۷۲۷ ریال ۷,۰۷۲,۰۹۶,۸۵۱ ریال %۲۱ ۷,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۶۹۱,۳۶۹,۷۷۰ ریال ۳۸۱,۵۳۸,۴۵۸ ریال ۲۷۹,۷۳۷,۳۷۵ ریال karmacar
پورشه باکستر کروکی سربی 2017 کیت اگزوز - کیلس استارتر - فرمان برفی - رینگ 20 - گرمکن فرمان - ۴۸,۵۸۲,۱۹۱,۳۵۰ ریال ۵۱,۳۳۸,۱۸۴,۵۵۱ ریال %۲۱ ۵۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۵,۰۱۸,۸۳۲,۴۰۶ ریال ۲,۷۶۹,۶۸۶,۵۸۷ ریال ۲,۰۳۰,۶۸۶,۱۲۹ ریال karmacar
پورشه باکستر کروکی مشکی 2017 فول- 3 گرم - 2 سرد - کیت اگزوز - کیلس استارتر - سیستم صوتی BOSS - SPORT PACKAGE ۵,۴۵۳,۱۰۳,۱۱۱ ریال ۵,۷۶۲,۴۴۹,۲۸۶ ریال %۲۱ ۶,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۵۶۳,۳۳۸,۳۳۱ ریال ۳۱۰,۸۸۳,۱۸۸ ریال ۲۲۷,۹۳۴,۱۵۷ ریال karmacar
کیا اپتیما جی تی لاین سدان سفید/مشکی 2017 فول- 3 رادار - 5 گرم - 2 سرد - سقف جیر- اتو پارک- هارمن کاردن ۱,۲۶۴,۱۲۸,۴۴۸ ریال ۱,۳۳۵,۸۴۰,۵۱۶ ریال %۲۱ ۱,۴۰۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ۱۳۰,۵۹۲,۰۶۸ ریال ۷۲,۰۶۸,۳۷۵ ریال ۵۲,۸۳۹,۲۸۲ ریال karmacar
کیا اپتیما جی تی لاین سدان مشکی 2017 فول ایربگ - مانیتور - نویگیشن - آینه تاشو - ترمز دستی برقی-5گرم-2سرد- سقف جیر-360 ۱,۱۸۹,۷۶۷,۹۵۱ ریال ۱,۲۵۷,۲۶۱,۶۶۲ ریال %۲۱ ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۱۲۲,۹۱۰,۱۸۱ ریال ۶۷,۸۲۹,۰۵۹ ریال ۴۹,۷۳۱,۰۸۹ ریال karmacar
کیا اپتیما جی تی لاین سدان سفید 2016 فول 5 گرم 2سرد ۱,۱۴۰,۱۹۴,۲۸۷ ریال ۱,۲۰۴,۸۷۵,۷۶۰ ریال %۲۱ ۱,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۱۱۷,۷۸۸,۹۲۴ ریال ۶۵,۰۰۲,۸۴۸ ریال ۴۷,۶۵۸,۹۶۰ ریال karmacar
کیا پیکانتو هاچ بک سفید 2017 فول شرکتی ۴,۷۰۹,۴۹۸,۱۴۱ ریال ۴,۹۷۶,۶۶۰,۷۴۷ ریال %۲۱ ۵,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۴۸۶,۵۱۹,۴۶۸ ریال ۲۶۸,۴۹۰,۰۲۶ ریال ۱۹۶,۸۵۲,۲۲۷ ریال karmacar
کیا سراتو سدان سفید 2017 فول 5 گرم - 2 سرد - آینه تاشو - فرمان 3 حالته - سنسور پارک - سانروف- رادار ۹۶۶,۶۸۶,۴۶۱ ریال ۱,۰۲۱,۵۲۵,۱۰۱ ریال %۲۱ ۱,۰۷۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ۹۹,۸۶۴,۵۲۲ ریال ۵۵,۱۱۱,۱۱۱ ریال ۴۰,۴۰۶,۵۱۰ ریال karmacar
لکسوس ان ایکس 200تی شاسی بلند(SUV) سفید 2017 فول 7 کلید - 4 رادار -سفارش عمان ۲,۸۵۰,۴۸۵,۷۱۷ ریال ۳,۰۱۲,۱۸۹,۴۰۰ ریال %۲۱ ۳,۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ۲۹۴,۴۷۲,۳۱۰ ریال ۱۶۲,۵۰۷,۱۲۱ ریال ۱۱۹,۱۴۷,۴۰۰ ریال karmacar
لکسوس اچ 300 شاسی بلند(SUV) مشکی 2017 فول 7 کلید - 4 رادار - سفارش اروپا ۲,۸۵۰,۴۸۵,۷۱۷ ریال ۳,۰۱۲,۱۸۹,۴۰۰ ریال %۲۱ ۳,۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ۲۹۴,۴۷۲,۳۱۰ ریال ۱۶۲,۵۰۷,۱۲۱ ریال ۱۱۹,۱۴۷,۴۰۰ ریال karmacar
نیسان جوک شاسی بلند(SUV) سفید 2017 اسپرت - دوربین360 - رادار جانبی ۱,۱۴۰,۱۹۴,۲۸۷ ریال ۱,۲۰۴,۸۷۵,۷۶۰ ریال %۲۱ ۱,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۱۱۷,۷۸۸,۹۲۴ ریال ۶۵,۰۰۲,۸۴۸ ریال ۴۷,۶۵۸,۹۶۰ ریال karmacar
نیسان جوک شاسی بلند(SUV) سفید 2017 پلاتینیوم دوربین360 - رادار جانبی ۹۱۲,۱۵۵,۴۲۹ ریال ۹۶۳,۹۰۰,۶۰۸ ریال %۲۱ ۱,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۹۴,۲۳۱,۱۳۹ ریال ۵۲,۰۰۲,۲۷۹ ریال ۳۸,۱۲۷,۱۶۸ ریال karmacar
نیسان جوک شاسی بلند(SUV) سفید 2017 اسکای پک ۸۵۲,۶۶۷,۰۳۲ ریال ۹۰۱,۰۳۷,۵۲۵ ریال %۲۱ ۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۸۸,۰۸۵,۶۳۰ ریال ۴۸,۶۱۰,۸۲۶ ریال ۳۵,۶۴۰,۶۱۴ ریال karmacar
ولوو XC90 شاسی بلند(SUV) مشکی 2017 فول- 9 رادار- رینگ 22- سیستم صوتیB&W- اتو پارک- تنظیم ارتفاع - کیت پول استار - سقف جیر ۵,۴۵۳,۱۰۳,۱۱۱ ریال ۵,۷۶۲,۴۴۹,۲۸۶ ریال %۲۱ ۶,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۵۶۳,۳۳۸,۳۳۱ ریال ۳۱۰,۸۸۳,۱۸۸ ریال ۲۲۷,۹۳۴,۱۵۷ ریال karmacar
ولوو XC90 شاسی بلند(SUV) 2017 فول 9 رادار رینگ -21-اینسکربپشن ۴,۹۵۷,۳۶۶,۴۶۴ ریال ۵,۲۳۸,۵۹۰,۲۶۰ ریال %۲۱ ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۵۱۲,۱۲۵,۷۵۶ ریال ۲۸۲,۶۲۱,۰۸۰ ریال ۲۰۷,۲۱۲,۸۷۰ ریال karmacar
رنو کولیوس شاسی بلند(SUV) سفید 2018 فول- صندوق برقی- اتوپارک- گارانتی 5 ساله ۱,۵۶۱,۵۷۰,۴۳۶ ریال ۱,۶۵۰,۱۵۵,۹۳۲ ریال %۲۱ ۱,۷۳۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ۱۶۱,۳۱۹,۶۱۳ ریال ۸۹,۰۲۵,۶۴۰ ریال ۶۵,۲۷۲,۰۵۴ ریال karmacar
رنو کولیوس شاسی بلند(SUV) سفید 2017 فول- اتوپارک- گارانتی 5 ساله ۱,۴۸۷,۲۰۹,۹۳۹ ریال ۱,۵۷۱,۵۷۷,۰۷۸ ریال %۲۱ ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۱۵۳,۶۳۷,۷۲۷ ریال ۸۴,۷۸۶,۳۲۴ ریال ۶۲,۱۶۳,۸۶۱ ریال karmacar
رنو داستر شاسی بلند(SUV) قهوه ای 2017 فول-دو دف ۶۴۴,۴۵۷,۶۴۰ ریال ۶۸۱,۰۱۶,۷۳۴ ریال %۲۱ ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۶۶,۵۷۶,۳۴۸ ریال ۳۶,۷۴۰,۷۴۰ ریال ۲۶,۹۳۷,۶۷۳ ریال karmacar
رنو تالیسمان سدان سفید 2017 فول شرکتی- گارانتی ۱,۳۱۸,۶۵۹,۴۸۰ ریال ۱,۳۹۳,۴۶۵,۰۰۹ ریال %۲۱ ۱,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۱۳۶,۲۲۵,۴۵۱ ریال ۷۵,۱۷۷,۲۰۷ ریال ۵۵,۱۱۸,۶۲۴ ریال karmacar