توافق نامه توافق نامه

تفاهمنامه مشارکت در خرید و فروش خودرو :
ماده اول: طرفین قرارداد
این تفاهم نامه فی ما بین: مشتری (مشخصات مطابق اطلاعات وارد شده توسط مشتری در درگاه اطلاعاتی خرید آنلاین که در پایان در رسید اینترنتی ذکر خواهد شد) و شرکت کارما خواهد بود که از این پس طرف اول تفاهم نامه یا متقاضی نامیده می شود و شرکت کارما (سهامی خاص) به شماره ثبت 268536 به آدرس: نیاوران - میدان باهنر - ضلع غربی میدان - پلاک 7 بعنوان حق العمل کار (تامین کننده) که از این پس به اختصار شرکت نامیده می شود.
ماده دوم: موضوع قرارداد
1) خرید گروهی چند دستگاه خودرو وارداتی با قیمت قطعی از طرف متقاضی و درصورت توافق طرفین واعلام آن توسط متقاضی، فروش تضمینی خودروها در شرکت.
2) تامین خودرو های مورد توافق توسط شرکت با سرمایه گذاری طرف اول به شرح ذیل می باشد:
تعداد، نوع و مدل مبلغ پرداختی به ریال بصورت علی الحساب در حین امضای قرارداد پرداخت، با درج قیمت قطعی به ریال خواهد بود. وما به التفاوت قیمت خودروها طی دعوتنامه تحویل خودرو به متقاضی اعلام و از ایشان دریافت خواهد گردید. اولویت بندی مندرج در این بند مورد تائید متقاضی بوده و نسبت به شرایط تامین خودرو تغییر خواهد کرد. ماده سوم: مدت قرارداد
این قرارداد به مدت معلوم روز کاری معتبر خواهد بود. مدت قرارداد با توافق طرف‌های آن قابل تمدید می‌باشد.
ماده چهارم: مبلغ قرارداد
مبلغ طبق واریزی مشتری خواهد بود ((توضیح: درصورت واگذاری فروش خودروها طبق درخواست متقاضی، سود تجارت به شماره کارت مشتری واریز می گردد، که این امر از هر حیث مورد رضایت متقاضی می باشد.))
ماده پنجم: تعهدات شرکت
1) تمام مراحل انجام پروسه خرید تا فروش بعهده شرکت می باشد و متقاضی در آن هیچ نقشی ندارد. شرکت متعهد می شود کلیه ی اسناد متعلق به کالای خریداری شده را پس از انجام امور مرتبطه و مراتب اداری و تشریفاتی به متقاضی تحویل نماید.
2) اگر چنانچه به دلیل نوسانات قیمت بازار خودرو، هر یک از خودرو های خریداری شده کمتر از قیمت خرید توسط شرکت فروخته شود متقاضی از این ضرر معاف و مسئولیت تضمین، جهت نوسان را شرکت به عهده می گیرد و متعهد به جبران خسارت بوده و حق الزحمه متقاضی را با نرخ علی الحساب 36% سالیانه نسبت به قرارداد خرید خودرو تا زمان فروش به متقاضی پرداخت نماید.
3) چنانچه تا 10 روز کاری پس از انقضاء مدت قرارداد شرکت نتواند به تعهد خود مبنی بر تامین خودرو عمل نماید، این قرارداد به طور یکجانبه از طرف شرکت بدون مراجعه به مراجع قضایی قابل فسخ بوده و شرکت متعهد می گردد مبلغ پرداختی متقاضی را بعلاوه ریال معادل تومان از باب خسارت قراردادی احتساب و ظرف مدت 7 روز کاری به حساب اعلامی ایشان در ذیل قرارداد منظور و پرداخت نماید.
4)شرکت متعهد می شود پس از ترخیص خودروها از گمرک در صورتی که متقاضی تمامی همکاری های لازم را جهت فروش خودروها از قبیل آمادگی جهت نقل و انتقال و در اختیار گذاشتن خودرو ها و غیره را انجام داده باشد در مدت 30 روزکاری نتواند خودروهای موضوع قرارداد را به فروش برساند، مبلغ هر یک از خودروها را بعلاوه سهم المشارکه متقاضی که به طور علی الحساب 36% سالیانه می باشد را در شماره حساب اعلامی در ماده 4 منظور نماید.
5) در صورت توافق متقاضی مبنی بر خرید خودرو از خارج کشور مسئولیت عدم ترخیص و موانع قانونی ترخیص از گمرکات کشور بر عهده شرکت می باشد. ماده ششم: تعهدات متقاضی
1) متقاضی می تواند خودروهای خریداری شده را به شخص ثالث بفروشد.
2) متقاضی میتواند با اعلام مکتوب به شرکت، فروش خودروهای مذکور را به عهده شرکت گذارد.
3)در صورت واگذاری فروش خودرو ها به شرکت؛ متقاضی حق هیچگونه دخالتی در میزان قیمت فروش خودروهای موضوع قرارداد نداشته و این امر توسط شرکت اجرا می شود، ضمنا متقاضی همکاری لازم را در جهت خرید و فروش بر مبنای قیمت اعلام شده توسط شرکت همکاری و اقدام لازم را عملی سازد .
ماده هفتم: فورس ماژور
در صورت بروز حوادث غیر مترقبه و یا فورس ماژور مانند سیل، زلزله، جنگ، آتش سوزی و همچنین تحریم اقتصادی و بین المللی که موجب عدم امکان تحویل و خرید خودرو از شرکت سازنده یا نمایندگی های برند مربوطه در کشورهای مبدا دیگر که امکان واردات از آن مبادی وجود دارد گردد و همچنین تغییر قوانین و مقررات و ضوابط و شرایط توسط ارگانهای ذیربط دولتی و از بین رفتن عنوان موضوع این قرارداد در صورتی که تداوم وضعیت فوق بیش از یک ماه به طول بیانجامد شرکت مجاز خواهد بود نسبت به فسخ یکطرفه این قرارداد اقدام نماید ضمن اینکه شرکت ملزم و متعهد به استرداد وجوه دریافتی این قرارداد به متقاضی طی 10 روز کاری می باشد که در این صورت متقاضی حق هر گونه ادعایی در خصوص تامین خودروی موضوع قرارداد را تحت هر شرایطی از خود سلب و ساقط می نماید که این موضوع از هر حیث مورد رضایت کامل و اطلاع شریک همزمان با عقد این قرارداد می باشد. اینجانب با علم و اطلاع كامل و در کمال صحت و سلامت عقل از مفاد این قرارداد با امضاء آن هر اعتراض و ادعایی را از خود سلب و ساقط نموده و طرح دعوایی علیه شرکت به هر نحوی مسموع نبوده و نخواهد بود و کلیه ی موارد مرقوم در این قرارداد مورد تایید و رضایت می باشد.
این قرارداد در 7 ماده و 10 بند در سه نسخه ی متحد المتن تنظیم و متقاضی از تمامی شرایط و ضوابط آن مطلع و در آینده هیچگونه اظهار بی اطلاعی و جعل نسبت به مفاد این قرارداد را نخواهد داشت.
    موافقم       موافق نیستم