مزایای کارما

مزایای کارما

  • تحویل ۱ روزۀ خودرو
  • تنوع در کلیه برندهای معتبر داخلی و خارجی
  • تنوع در شرایط خرید طبق توافق با متقاضی
  • تحویل درب منزل متقاضیان
  • اطمینان از خرید با تکیه بر مجوز رسمی از وزارت صنعت معدن و تجارت
  • انجام امور شماره گذاری و امور تامین خسارت و سرویس های دوره ای بدون نیاز به حضور متقاضی
  • تنظیم بیمه بدنه رایگان و عضویت در باشگاه مشتریان
  • امکان خرید با قیمتهای مناسب تر نسبت به سایر روش های خرید خودرو