اعتبار تا تاریخ:2018/04/25
خودروهای داخلی فروش اقساطی

تحویل فوری

لیست خودروها مدل قیمت خودرو رنگ آپشن مبلغ تسهیلات پیش پرداخت ناخالص مبلغ اقساط ماهانه پیش پرداخت ناخالص مبلغ اقساط ماهانه جزییات
ایران خودرو سمند EF7 سدان 1397 336,000,000 سفید __ 184,800,000 0 17,207,425 0 9,496,068 sabad_kharid
ایران خودرو پارس TU5 سدان 1396 450,000,000 خاکستری کلاس15 247,500,000 0 23,045,659 0 12,717,949 sabad_kharid
ایران خودرو پارس دو ایربگ سدان 1397 400,000,000 مشکی کلاس 32 220,000,000 0 20,485,030 0 11,304,843 sabad_kharid
ایران خودرو سمند ال ایکس سدان 1397 346,000,000 سفید _ 190,300,000 0 17,719,551 0 9,778,689 sabad_kharid
ایران خودرو 206 تیپ 2 هاچ بک 1397 360,000,000 سفید _ 198,000,000 0 18,436,527 0 10,174,359 sabad_kharid
ایران خودرو 206 تیپ 5 هاچ بک 1397 415,000,000 سفید _ 228,250,000 0 21,253,219 0 11,728,775 sabad_kharid
ایران خودرو 206 اس دی وی 8 سدان 1397 416,000,000 سفید _ 228,800,000 0 21,304,431 0 11,757,037 sabad_kharid
ایران خودرو 405 دو ایر بگ سدان 1397 324,000,000 نقره ای _ 178,200,000 0 16,592,874 0 9,156,923 sabad_kharid
ایران خودرو 405 دو گانه سوز سدان 1397 334,000,000 سفید _ 183,700,000 0 17,105,000 0 9,439,544 sabad_kharid
ایران خودرو دنا سدان 1397 452,000,000 سفید تک رنگ 248,600,000 0 23,148,084 0 12,774,473 sabad_kharid
ایران خودرو ال 90 سدان 1397 454,000,000 سفید _ 249,700,000 0 23,250,509 0 12,830,997 sabad_kharid
ایران خودرو سمند سورن سدان 1397 423,000,000 سفید کلاس 11 232,650,000 0 21,662,919 0 11,954,872 sabad_kharid
ایران خودرو هایما S7 اتومات شاسی بلند(SUV) 1397 1,190,000,000 سفید اتوماتیک توربو 654,500,000 589,926,609 60,942,965 623,392,241 33,631,909 sabad_kharid
ایران خودرو هایما S7 اتومات شاسی بلند(SUV) 1396 1,080,000,000 مشکی اتوماتیک 594,000,000 535,395,578 55,309,582 565,767,748 30,523,077 sabad_kharid
ایران خودرو اچ سی کروس هاچ بک 1397 5,200,000,000 سفید اتوماتیک 2,860,000,000 2,577,830,561 266,305,393 2,724,066,935 146,962,962 sabad_kharid
ایران خودرو پژو 207 هاچ بک 1397 570,000,000 سفید _ 313,500,000 282,569,888 29,191,168 298,599,645 16,109,402 sabad_kharid
ایران خودرو پژو 207 هاچ بک 1397 470,000,000 سفید _ 258,500,000 232,996,224 24,069,911 246,213,742 13,283,191 sabad_kharid
ایران خودرو تندر پلاس اتومات سدان 1397 580,000,000 سفید _ 319,000,000 287,527,255 29,703,294 303,838,235 16,392,023 sabad_kharid
سایپا سراتو سدان 1397 1,110,000,000 سفید آپشنال 610,500,000 550,267,678 56,845,959 581,483,519 31,370,940 sabad_kharid
پارس خودرو ساندرو هاچ بک 1397 580,000,000 سفید اتوماتیک 319,000,000 287,527,255 29,703,294 303,838,235 16,392,023 sabad_kharid
پارس خودرو ساندرو هاچ بک 1397 475,000,000 مشکی دنده ای 261,250,000 235,474,907 24,325,973 248,833,037 13,424,501 sabad_kharid
پارس خودرو تندر 90 سدان 1397 455,000,000 سفید _ 250,250,000 0 23,301,722 0 12,859,259 sabad_kharid
رنو کپچر هاچ بک 1396 1,450,000,000 سفید اتوماتیک 797,500,000 718,818,137 74,258,235 759,595,588 40,980,057 sabad_kharid
جک S5 شاسی بلند(SUV) 1397 1,200,000,000 مشکی اتوماتیک 660,000,000 594,883,976 61,455,091 628,630,831 33,914,530 sabad_kharid
مزدا 3 نیو سدان 1396 1,460,000,000 سفید اتوماتیک 803,000,000 723,775,504 74,770,360 764,834,178 41,262,678 sabad_kharid
اعتبار تا تاریخ:2018/04/25
خودروهای داخلی فروش اقساطی

تحویل فوری

لیست خودروها مدل قیمت خودرو رنگ آپشن مبلغ تسهیلات پیش پرداخت ناخالص مبلغ اقساط ماهانه پیش پرداخت ناخالص مبلغ اقساط ماهانه جزییات
ایران خودرو سمند EF7 سدان 1397 336,000,000 سفید __ 184,800,000 0 17,207,425 0 9,496,068 sabad_kharid
ایران خودرو پارس TU5 سدان 1396 450,000,000 خاکستری کلاس15 247,500,000 0 23,045,659 0 12,717,949 sabad_kharid
ایران خودرو پارس دو ایربگ سدان 1397 400,000,000 مشکی کلاس 32 220,000,000 0 20,485,030 0 11,304,843 sabad_kharid
ایران خودرو سمند ال ایکس سدان 1397 346,000,000 سفید _ 190,300,000 0 17,719,551 0 9,778,689 sabad_kharid
ایران خودرو 206 تیپ 2 هاچ بک 1397 360,000,000 سفید _ 198,000,000 0 18,436,527 0 10,174,359 sabad_kharid
ایران خودرو 206 تیپ 5 هاچ بک 1397 415,000,000 سفید _ 228,250,000 0 21,253,219 0 11,728,775 sabad_kharid
ایران خودرو 206 اس دی وی 8 سدان 1397 416,000,000 سفید _ 228,800,000 0 21,304,431 0 11,757,037 sabad_kharid
ایران خودرو 405 دو ایر بگ سدان 1397 324,000,000 نقره ای _ 178,200,000 0 16,592,874 0 9,156,923 sabad_kharid
ایران خودرو 405 دو گانه سوز سدان 1397 334,000,000 سفید _ 183,700,000 0 17,105,000 0 9,439,544 sabad_kharid
ایران خودرو دنا سدان 1397 452,000,000 سفید تک رنگ 248,600,000 0 23,148,084 0 12,774,473 sabad_kharid
ایران خودرو ال 90 سدان 1397 454,000,000 سفید _ 249,700,000 0 23,250,509 0 12,830,997 sabad_kharid
ایران خودرو سمند سورن سدان 1397 423,000,000 سفید کلاس 11 232,650,000 0 21,662,919 0 11,954,872 sabad_kharid
ایران خودرو هایما S7 اتومات شاسی بلند(SUV) 1397 1,190,000,000 سفید اتوماتیک توربو 654,500,000 589,926,609 60,942,965 623,392,241 33,631,909 sabad_kharid
ایران خودرو هایما S7 اتومات شاسی بلند(SUV) 1396 1,080,000,000 مشکی اتوماتیک 594,000,000 535,395,578 55,309,582 565,767,748 30,523,077 sabad_kharid
ایران خودرو اچ سی کروس هاچ بک 1397 5,200,000,000 سفید اتوماتیک 2,860,000,000 2,577,830,561 266,305,393 2,724,066,935 146,962,962 sabad_kharid
ایران خودرو پژو 207 هاچ بک 1397 570,000,000 سفید _ 313,500,000 282,569,888 29,191,168 298,599,645 16,109,402 sabad_kharid
ایران خودرو پژو 207 هاچ بک 1397 470,000,000 سفید _ 258,500,000 232,996,224 24,069,911 246,213,742 13,283,191 sabad_kharid
ایران خودرو تندر پلاس اتومات سدان 1397 580,000,000 سفید _ 319,000,000 287,527,255 29,703,294 303,838,235 16,392,023 sabad_kharid
سایپا سراتو سدان 1397 1,110,000,000 سفید آپشنال 610,500,000 550,267,678 56,845,959 581,483,519 31,370,940 sabad_kharid
پارس خودرو ساندرو هاچ بک 1397 580,000,000 سفید اتوماتیک 319,000,000 287,527,255 29,703,294 303,838,235 16,392,023 sabad_kharid
پارس خودرو ساندرو هاچ بک 1397 475,000,000 مشکی دنده ای 261,250,000 235,474,907 24,325,973 248,833,037 13,424,501 sabad_kharid
پارس خودرو تندر 90 سدان 1397 455,000,000 سفید _ 250,250,000 0 23,301,722 0 12,859,259 sabad_kharid
رنو کپچر هاچ بک 1396 1,450,000,000 سفید اتوماتیک 797,500,000 718,818,137 74,258,235 759,595,588 40,980,057 sabad_kharid
جک S5 شاسی بلند(SUV) 1397 1,200,000,000 مشکی اتوماتیک 660,000,000 594,883,976 61,455,091 628,630,831 33,914,530 sabad_kharid
مزدا 3 نیو سدان 1396 1,460,000,000 سفید اتوماتیک 803,000,000 723,775,504 74,770,360 764,834,178 41,262,678 sabad_kharid