اعتبار تا تاریخ:2018/06/26
خودروهای داخلی فروش اقساطی

تحویل فوری

لیست خودروها مدل قیمت خودرو رنگ آپشن مبلغ تسهیلات پیش پرداخت ناخالص مبلغ اقساط ماهانه پیش پرداخت ناخالص مبلغ اقساط ماهانه جزییات
ایرانخودرو سمند EF7 سدان 1397 367,000,000 سفید دوگانه 201,850,000 190,438,657 18,795,015 201,241,950 10,372,194 sabad_kharid
ایرانخودرو سمند EF7 سدان 1397 366,000,000 سفید _ 201,300,000 189,919,750 18,743,803 200,693,606 10,343,932 sabad_kharid
ایرانخودرو پارس TU5 سدان 1396 471,000,000 سفید کلاس15 259,050,000 244,404,925 24,121,123 258,269,641 13,311,453 sabad_kharid
ایرانخودرو پارس دو ایربگ سدان 1397 425,000,000 سفید کلاس 32 233,750,000 220,535,229 21,765,345 233,045,854 12,011,396 sabad_kharid
ایرانخودرو سمند ال ایکس سدان 1397 341,000,000 سفید _ 187,550,000 176,947,090 17,463,488 186,985,027 9,637,379 sabad_kharid
ایرانخودرو 206 تیپ 2 هاچ بک 1397 380,000,000 سفید _ 209,000,000 197,184,440 19,460,779 208,370,411 10,739,601 sabad_kharid
ایرانخودرو 206 تیپ 5 هاچ بک 1397 448,000,000 سفید _ 246,400,000 232,470,077 22,943,234 245,657,748 12,661,424 sabad_kharid
ایرانخودرو 206 اس دی وی 8 سدان 1397 448,000,000 سفید _ 246,400,000 232,470,077 22,943,234 245,657,748 12,661,424 sabad_kharid
ایرانخودرو 405 دو ایر بگ سدان 1397 332,000,000 نقره ای _ 182,600,000 172,276,932 17,002,575 182,049,938 9,383,020 sabad_kharid
ایرانخودرو دنا سدان 1397 475,000,000 سفید تک رنگ 261,250,000 246,480,550 24,325,973 260,463,014 13,424,501 sabad_kharid
ایرانخودرو ال 90 سدان 1397 500,000,000 سفید E2 275,000,000 259,453,211 25,606,288 274,171,593 14,131,054 sabad_kharid
ایرانخودرو سمند سورن سدان 1397 430,000,000 سفید کلاس 11 236,500,000 223,129,761 22,021,407 235,787,570 12,152,706 sabad_kharid
ایرانخودرو هایما S7 اتومات شاسی بلند(SUV) 1397 1,435,000,000 سفید اتوماتیک 789,250,000 744,630,715 73,490,046 786,872,473 40,556,125 sabad_kharid
ایرانخودرو اچ سی کراس هاچ بک 1397 610,000,000 سفید اتوماتیک 335,500,000 316,532,917 31,239,671 334,489,344 17,239,886 sabad_kharid
ایرانخودرو پژو 207 هاچ بک 1397 692,000,000 سفید _ 380,600,000 359,083,244 35,439,102 379,453,485 19,557,379 sabad_kharid
ایرانخودرو پژو 207 هاچ بک 1397 544,000,000 سفید _ 299,200,000 282,285,093 27,859,641 298,298,694 15,374,587 sabad_kharid
ایرانخودرو 405 اس ال ایکس سدان 1397 369,000,000 سفید _ 202,950,000 191,476,470 18,897,440 202,338,636 10,428,718 sabad_kharid
ایرانخودرو تندر پلاس اتومات سدان 1397 734,000,000 سفید _ 403,700,000 380,877,313 37,590,030 402,483,899 20,744,387 sabad_kharid
سایپا سراتو سدان 1397 1,510,000,000 سفید آپشنال 830,500,000 783,548,697 77,330,989 827,998,212 42,675,783 sabad_kharid
پارس خودرو ساندرو هاچ بک 1397 753,000,000 سفید اتوماتیک 414,150,000 390,736,535 38,563,069 412,902,420 21,281,367 sabad_kharid
پارس خودرو تندر 90 سدان 1397 518,000,000 سفید _ 284,900,000 268,793,526 26,528,114 284,041,771 14,639,772 sabad_kharid
رنو کپچر هاچ بک 1397 1,830,000,000 سفید اتوماتیک 1,006,500,000 949,598,751 93,719,013 1,003,468,032 51,719,658 sabad_kharid
رنو ساندرو استپ وی هاچ بک 1397 810,000,000 سفید دنده ای 445,500,000 420,314,201 41,482,186 444,157,981 22,892,308 sabad_kharid
مزدا 3 نیو سدان 1397 1,860,000,000 سفید اتوماتیک 1,023,000,000 965,165,944 95,255,391 1,019,918,328 52,567,521 sabad_kharid
اعتبار تا تاریخ:2018/06/26
خودروهای داخلی فروش اقساطی

تحویل فوری

لیست خودروها مدل قیمت خودرو رنگ آپشن مبلغ تسهیلات پیش پرداخت ناخالص مبلغ اقساط ماهانه پیش پرداخت ناخالص مبلغ اقساط ماهانه جزییات
ایرانخودرو سمند EF7 سدان 1397 367,000,000 سفید دوگانه 201,850,000 190,438,657 18,795,015 201,241,950 10,372,194 sabad_kharid
ایرانخودرو سمند EF7 سدان 1397 366,000,000 سفید _ 201,300,000 189,919,750 18,743,803 200,693,606 10,343,932 sabad_kharid
ایرانخودرو پارس TU5 سدان 1396 471,000,000 سفید کلاس15 259,050,000 244,404,925 24,121,123 258,269,641 13,311,453 sabad_kharid
ایرانخودرو پارس دو ایربگ سدان 1397 425,000,000 سفید کلاس 32 233,750,000 220,535,229 21,765,345 233,045,854 12,011,396 sabad_kharid
ایرانخودرو سمند ال ایکس سدان 1397 341,000,000 سفید _ 187,550,000 176,947,090 17,463,488 186,985,027 9,637,379 sabad_kharid
ایرانخودرو 206 تیپ 2 هاچ بک 1397 380,000,000 سفید _ 209,000,000 197,184,440 19,460,779 208,370,411 10,739,601 sabad_kharid
ایرانخودرو 206 تیپ 5 هاچ بک 1397 448,000,000 سفید _ 246,400,000 232,470,077 22,943,234 245,657,748 12,661,424 sabad_kharid
ایرانخودرو 206 اس دی وی 8 سدان 1397 448,000,000 سفید _ 246,400,000 232,470,077 22,943,234 245,657,748 12,661,424 sabad_kharid
ایرانخودرو 405 دو ایر بگ سدان 1397 332,000,000 نقره ای _ 182,600,000 172,276,932 17,002,575 182,049,938 9,383,020 sabad_kharid
ایرانخودرو دنا سدان 1397 475,000,000 سفید تک رنگ 261,250,000 246,480,550 24,325,973 260,463,014 13,424,501 sabad_kharid
ایرانخودرو ال 90 سدان 1397 500,000,000 سفید E2 275,000,000 259,453,211 25,606,288 274,171,593 14,131,054 sabad_kharid
ایرانخودرو سمند سورن سدان 1397 430,000,000 سفید کلاس 11 236,500,000 223,129,761 22,021,407 235,787,570 12,152,706 sabad_kharid
ایرانخودرو هایما S7 اتومات شاسی بلند(SUV) 1397 1,435,000,000 سفید اتوماتیک 789,250,000 744,630,715 73,490,046 786,872,473 40,556,125 sabad_kharid
ایرانخودرو اچ سی کراس هاچ بک 1397 610,000,000 سفید اتوماتیک 335,500,000 316,532,917 31,239,671 334,489,344 17,239,886 sabad_kharid
ایرانخودرو پژو 207 هاچ بک 1397 692,000,000 سفید _ 380,600,000 359,083,244 35,439,102 379,453,485 19,557,379 sabad_kharid
ایرانخودرو پژو 207 هاچ بک 1397 544,000,000 سفید _ 299,200,000 282,285,093 27,859,641 298,298,694 15,374,587 sabad_kharid
ایرانخودرو 405 اس ال ایکس سدان 1397 369,000,000 سفید _ 202,950,000 191,476,470 18,897,440 202,338,636 10,428,718 sabad_kharid
ایرانخودرو تندر پلاس اتومات سدان 1397 734,000,000 سفید _ 403,700,000 380,877,313 37,590,030 402,483,899 20,744,387 sabad_kharid
سایپا سراتو سدان 1397 1,510,000,000 سفید آپشنال 830,500,000 783,548,697 77,330,989 827,998,212 42,675,783 sabad_kharid
پارس خودرو ساندرو هاچ بک 1397 753,000,000 سفید اتوماتیک 414,150,000 390,736,535 38,563,069 412,902,420 21,281,367 sabad_kharid
پارس خودرو تندر 90 سدان 1397 518,000,000 سفید _ 284,900,000 268,793,526 26,528,114 284,041,771 14,639,772 sabad_kharid
رنو کپچر هاچ بک 1397 1,830,000,000 سفید اتوماتیک 1,006,500,000 949,598,751 93,719,013 1,003,468,032 51,719,658 sabad_kharid
رنو ساندرو استپ وی هاچ بک 1397 810,000,000 سفید دنده ای 445,500,000 420,314,201 41,482,186 444,157,981 22,892,308 sabad_kharid
مزدا 3 نیو سدان 1397 1,860,000,000 سفید اتوماتیک 1,023,000,000 965,165,944 95,255,391 1,019,918,328 52,567,521 sabad_kharid