همکاری با سرمایه گذار

همکاری با سرمایه گذار

شرکت کارما، اولین فروشگاه زنجیره ای خودرو در راستای اهداف راهبردی خویش، جهت جذب سرمایه گذاری در اجرای  طرح ها و پروژه های مربوطه، برنامه ریزی منسجمی را در نظر دارد،بدین منظور از کلیه سرمایه گذاران حقیقی/حقوقی بخش های داخلی و خارجی دعوت بعمل می آید.

شایان ذکر است پس از اخذ فرم نسبت به تکمیل آن اقدام لازم را مبذول نمایید.