لیفان 820 سدان
لیفان 820 سدان
لیفان ایکس 50(گیربکس دستی) هاچ بک
لیفان ایکس 50(گیربکس دستی) هاچ بک
لیفان ایکس 50(گیربکس اتوماتیک) هاچ بک
لیفان ایکس 50(گیربکس اتوماتیک) هاچ بک
لیفان x60 شاسی بلند(SUV)
لیفان x60 شاسی بلند(SUV)