اعتبار تا تاریخ:۱۳۹۷/۰۴/۰۵
خودروهای داخلی فروش اقساطی

تحویل فوری

لیست خودروها مدل قیمت خودرو رنگ آپشن مبلغ تسهیلات پیش پرداخت ناخالص مبلغ اقساط ماهانه پیش پرداخت ناخالص مبلغ اقساط ماهانه جزییات
ایرانخودرو سمند EF7 سدان 1397 ۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال سفید دوگانه ۲۰۱,۸۵۰,۰۰۰ ریال ۱۹۰,۴۳۸,۶۵۷ ریال ۱۸,۷۹۵,۰۱۵ ریال ۲۰۱,۲۴۱,۹۵۰ ریال ۱۰,۳۷۲,۱۹۴ ریال sabad_kharid
ایرانخودرو سمند EF7 سدان 1397 ۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال سفید _ ۲۰۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال ۱۸۹,۹۱۹,۷۵۰ ریال ۱۸,۷۴۳,۸۰۳ ریال ۲۰۰,۶۹۳,۶۰۶ ریال ۱۰,۳۴۳,۹۳۲ ریال sabad_kharid
ایرانخودرو پارس TU5 سدان 1396 ۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال سفید کلاس15 ۲۵۹,۰۵۰,۰۰۰ ریال ۲۴۴,۴۰۴,۹۲۵ ریال ۲۴,۱۲۱,۱۲۳ ریال ۲۵۸,۲۶۹,۶۴۱ ریال ۱۳,۳۱۱,۴۵۳ ریال sabad_kharid
ایرانخودرو پارس دو ایربگ سدان 1397 ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال سفید کلاس 32 ۲۳۳,۷۵۰,۰۰۰ ریال ۲۲۰,۵۳۵,۲۲۹ ریال ۲۱,۷۶۵,۳۴۵ ریال ۲۳۳,۰۴۵,۸۵۴ ریال ۱۲,۰۱۱,۳۹۶ ریال sabad_kharid
ایرانخودرو سمند ال ایکس سدان 1397 ۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال سفید _ ۱۸۷,۵۵۰,۰۰۰ ریال ۱۷۶,۹۴۷,۰۹۰ ریال ۱۷,۴۶۳,۴۸۸ ریال ۱۸۶,۹۸۵,۰۲۷ ریال ۹,۶۳۷,۳۷۹ ریال sabad_kharid
ایرانخودرو 206 تیپ 2 هاچ بک 1397 ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال سفید _ ۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۱۹۷,۱۸۴,۴۴۰ ریال ۱۹,۴۶۰,۷۷۹ ریال ۲۰۸,۳۷۰,۴۱۱ ریال ۱۰,۷۳۹,۶۰۱ ریال sabad_kharid
ایرانخودرو 206 تیپ 5 هاچ بک 1397 ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال سفید _ ۲۴۶,۴۰۰,۰۰۰ ریال ۲۳۲,۴۷۰,۰۷۷ ریال ۲۲,۹۴۳,۲۳۴ ریال ۲۴۵,۶۵۷,۷۴۸ ریال ۱۲,۶۶۱,۴۲۴ ریال sabad_kharid
ایرانخودرو 206 اس دی وی 8 سدان 1397 ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال سفید _ ۲۴۶,۴۰۰,۰۰۰ ریال ۲۳۲,۴۷۰,۰۷۷ ریال ۲۲,۹۴۳,۲۳۴ ریال ۲۴۵,۶۵۷,۷۴۸ ریال ۱۲,۶۶۱,۴۲۴ ریال sabad_kharid
ایرانخودرو 405 دو ایر بگ سدان 1397 ۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال نقره ای _ ۱۸۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال ۱۷۲,۲۷۶,۹۳۲ ریال ۱۷,۰۰۲,۵۷۵ ریال ۱۸۲,۰۴۹,۹۳۸ ریال ۹,۳۸۳,۰۲۰ ریال sabad_kharid
ایرانخودرو دنا سدان 1397 ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال سفید تک رنگ ۲۶۱,۲۵۰,۰۰۰ ریال ۲۴۶,۴۸۰,۵۵۰ ریال ۲۴,۳۲۵,۹۷۳ ریال ۲۶۰,۴۶۳,۰۱۴ ریال ۱۳,۴۲۴,۵۰۱ ریال sabad_kharid
ایرانخودرو ال 90 سدان 1397 ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال سفید E2 ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۲۵۹,۴۵۳,۲۱۱ ریال ۲۵,۶۰۶,۲۸۸ ریال ۲۷۴,۱۷۱,۵۹۳ ریال ۱۴,۱۳۱,۰۵۴ ریال sabad_kharid
ایرانخودرو سمند سورن سدان 1397 ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال سفید کلاس 11 ۲۳۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال ۲۲۳,۱۲۹,۷۶۱ ریال ۲۲,۰۲۱,۴۰۷ ریال ۲۳۵,۷۸۷,۵۷۰ ریال ۱۲,۱۵۲,۷۰۶ ریال sabad_kharid
ایرانخودرو هایما S7 اتومات شاسی بلند(SUV) 1397 ۱,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال سفید اتوماتیک ۷۸۹,۲۵۰,۰۰۰ ریال ۷۴۴,۶۳۰,۷۱۵ ریال ۷۳,۴۹۰,۰۴۶ ریال ۷۸۶,۸۷۲,۴۷۳ ریال ۴۰,۵۵۶,۱۲۵ ریال sabad_kharid
ایرانخودرو اچ سی کراس هاچ بک 1397 ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال سفید اتوماتیک ۳۳۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال ۳۱۶,۵۳۲,۹۱۷ ریال ۳۱,۲۳۹,۶۷۱ ریال ۳۳۴,۴۸۹,۳۴۴ ریال ۱۷,۲۳۹,۸۸۶ ریال sabad_kharid
ایرانخودرو پژو 207 هاچ بک 1397 ۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال سفید _ ۳۸۰,۶۰۰,۰۰۰ ریال ۳۵۹,۰۸۳,۲۴۴ ریال ۳۵,۴۳۹,۱۰۲ ریال ۳۷۹,۴۵۳,۴۸۵ ریال ۱۹,۵۵۷,۳۷۹ ریال sabad_kharid
ایرانخودرو پژو 207 هاچ بک 1397 ۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال سفید _ ۲۹۹,۲۰۰,۰۰۰ ریال ۲۸۲,۲۸۵,۰۹۳ ریال ۲۷,۸۵۹,۶۴۱ ریال ۲۹۸,۲۹۸,۶۹۴ ریال ۱۵,۳۷۴,۵۸۷ ریال sabad_kharid
ایرانخودرو 405 اس ال ایکس سدان 1397 ۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال سفید _ ۲۰۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال ۱۹۱,۴۷۶,۴۷۰ ریال ۱۸,۸۹۷,۴۴۰ ریال ۲۰۲,۳۳۸,۶۳۶ ریال ۱۰,۴۲۸,۷۱۸ ریال sabad_kharid
ایرانخودرو تندر پلاس اتومات سدان 1397 ۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال سفید _ ۴۰۳,۷۰۰,۰۰۰ ریال ۳۸۰,۸۷۷,۳۱۳ ریال ۳۷,۵۹۰,۰۳۰ ریال ۴۰۲,۴۸۳,۸۹۹ ریال ۲۰,۷۴۴,۳۸۷ ریال sabad_kharid
سایپا سراتو سدان 1397 ۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال سفید آپشنال ۸۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال ۷۸۳,۵۴۸,۶۹۷ ریال ۷۷,۳۳۰,۹۸۹ ریال ۸۲۷,۹۹۸,۲۱۲ ریال ۴۲,۶۷۵,۷۸۳ ریال sabad_kharid
پارس خودرو ساندرو هاچ بک 1397 ۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال سفید اتوماتیک ۴۱۴,۱۵۰,۰۰۰ ریال ۳۹۰,۷۳۶,۵۳۵ ریال ۳۸,۵۶۳,۰۶۹ ریال ۴۱۲,۹۰۲,۴۲۰ ریال ۲۱,۲۸۱,۳۶۷ ریال sabad_kharid
پارس خودرو تندر 90 سدان 1397 ۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال سفید _ ۲۸۴,۹۰۰,۰۰۰ ریال ۲۶۸,۷۹۳,۵۲۶ ریال ۲۶,۵۲۸,۱۱۴ ریال ۲۸۴,۰۴۱,۷۷۱ ریال ۱۴,۶۳۹,۷۷۲ ریال sabad_kharid
رنو کپچر هاچ بک 1397 ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال سفید اتوماتیک ۱,۰۰۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال ۹۴۹,۵۹۸,۷۵۱ ریال ۹۳,۷۱۹,۰۱۳ ریال ۱,۰۰۳,۴۶۸,۰۳۲ ریال ۵۱,۷۱۹,۶۵۸ ریال sabad_kharid
رنو ساندرو استپ وی هاچ بک 1397 ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال سفید دنده ای ۴۴۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال ۴۲۰,۳۱۴,۲۰۱ ریال ۴۱,۴۸۲,۱۸۶ ریال ۴۴۴,۱۵۷,۹۸۱ ریال ۲۲,۸۹۲,۳۰۸ ریال sabad_kharid
مزدا 3 نیو سدان 1397 ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال سفید اتوماتیک ۱,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۹۶۵,۱۶۵,۹۴۴ ریال ۹۵,۲۵۵,۳۹۱ ریال ۱,۰۱۹,۹۱۸,۳۲۸ ریال ۵۲,۵۶۷,۵۲۱ ریال sabad_kharid
اعتبار تا تاریخ:۱۳۹۷/۰۴/۰۵
خودروهای داخلی فروش اقساطی

تحویل فوری

لیست خودروها مدل قیمت خودرو رنگ آپشن مبلغ تسهیلات پیش پرداخت ناخالص مبلغ اقساط ماهانه پیش پرداخت ناخالص مبلغ اقساط ماهانه جزییات
ایرانخودرو سمند EF7 سدان 1397 ۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال سفید دوگانه ۲۰۱,۸۵۰,۰۰۰ ریال ۱۹۰,۴۳۸,۶۵۷ ریال ۱۸,۷۹۵,۰۱۵ ریال ۲۰۱,۲۴۱,۹۵۰ ریال ۱۰,۳۷۲,۱۹۴ ریال sabad_kharid
ایرانخودرو سمند EF7 سدان 1397 ۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال سفید _ ۲۰۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال ۱۸۹,۹۱۹,۷۵۰ ریال ۱۸,۷۴۳,۸۰۳ ریال ۲۰۰,۶۹۳,۶۰۶ ریال ۱۰,۳۴۳,۹۳۲ ریال sabad_kharid
ایرانخودرو پارس TU5 سدان 1396 ۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال سفید کلاس15 ۲۵۹,۰۵۰,۰۰۰ ریال ۲۴۴,۴۰۴,۹۲۵ ریال ۲۴,۱۲۱,۱۲۳ ریال ۲۵۸,۲۶۹,۶۴۱ ریال ۱۳,۳۱۱,۴۵۳ ریال sabad_kharid
ایرانخودرو پارس دو ایربگ سدان 1397 ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال سفید کلاس 32 ۲۳۳,۷۵۰,۰۰۰ ریال ۲۲۰,۵۳۵,۲۲۹ ریال ۲۱,۷۶۵,۳۴۵ ریال ۲۳۳,۰۴۵,۸۵۴ ریال ۱۲,۰۱۱,۳۹۶ ریال sabad_kharid
ایرانخودرو سمند ال ایکس سدان 1397 ۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال سفید _ ۱۸۷,۵۵۰,۰۰۰ ریال ۱۷۶,۹۴۷,۰۹۰ ریال ۱۷,۴۶۳,۴۸۸ ریال ۱۸۶,۹۸۵,۰۲۷ ریال ۹,۶۳۷,۳۷۹ ریال sabad_kharid
ایرانخودرو 206 تیپ 2 هاچ بک 1397 ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال سفید _ ۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۱۹۷,۱۸۴,۴۴۰ ریال ۱۹,۴۶۰,۷۷۹ ریال ۲۰۸,۳۷۰,۴۱۱ ریال ۱۰,۷۳۹,۶۰۱ ریال sabad_kharid
ایرانخودرو 206 تیپ 5 هاچ بک 1397 ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال سفید _ ۲۴۶,۴۰۰,۰۰۰ ریال ۲۳۲,۴۷۰,۰۷۷ ریال ۲۲,۹۴۳,۲۳۴ ریال ۲۴۵,۶۵۷,۷۴۸ ریال ۱۲,۶۶۱,۴۲۴ ریال sabad_kharid
ایرانخودرو 206 اس دی وی 8 سدان 1397 ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال سفید _ ۲۴۶,۴۰۰,۰۰۰ ریال ۲۳۲,۴۷۰,۰۷۷ ریال ۲۲,۹۴۳,۲۳۴ ریال ۲۴۵,۶۵۷,۷۴۸ ریال ۱۲,۶۶۱,۴۲۴ ریال sabad_kharid
ایرانخودرو 405 دو ایر بگ سدان 1397 ۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال نقره ای _ ۱۸۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال ۱۷۲,۲۷۶,۹۳۲ ریال ۱۷,۰۰۲,۵۷۵ ریال ۱۸۲,۰۴۹,۹۳۸ ریال ۹,۳۸۳,۰۲۰ ریال sabad_kharid
ایرانخودرو دنا سدان 1397 ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال سفید تک رنگ ۲۶۱,۲۵۰,۰۰۰ ریال ۲۴۶,۴۸۰,۵۵۰ ریال ۲۴,۳۲۵,۹۷۳ ریال ۲۶۰,۴۶۳,۰۱۴ ریال ۱۳,۴۲۴,۵۰۱ ریال sabad_kharid
ایرانخودرو ال 90 سدان 1397 ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال سفید E2 ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۲۵۹,۴۵۳,۲۱۱ ریال ۲۵,۶۰۶,۲۸۸ ریال ۲۷۴,۱۷۱,۵۹۳ ریال ۱۴,۱۳۱,۰۵۴ ریال sabad_kharid
ایرانخودرو سمند سورن سدان 1397 ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال سفید کلاس 11 ۲۳۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال ۲۲۳,۱۲۹,۷۶۱ ریال ۲۲,۰۲۱,۴۰۷ ریال ۲۳۵,۷۸۷,۵۷۰ ریال ۱۲,۱۵۲,۷۰۶ ریال sabad_kharid
ایرانخودرو هایما S7 اتومات شاسی بلند(SUV) 1397 ۱,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال سفید اتوماتیک ۷۸۹,۲۵۰,۰۰۰ ریال ۷۴۴,۶۳۰,۷۱۵ ریال ۷۳,۴۹۰,۰۴۶ ریال ۷۸۶,۸۷۲,۴۷۳ ریال ۴۰,۵۵۶,۱۲۵ ریال sabad_kharid
ایرانخودرو اچ سی کراس هاچ بک 1397 ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال سفید اتوماتیک ۳۳۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال ۳۱۶,۵۳۲,۹۱۷ ریال ۳۱,۲۳۹,۶۷۱ ریال ۳۳۴,۴۸۹,۳۴۴ ریال ۱۷,۲۳۹,۸۸۶ ریال sabad_kharid
ایرانخودرو پژو 207 هاچ بک 1397 ۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال سفید _ ۳۸۰,۶۰۰,۰۰۰ ریال ۳۵۹,۰۸۳,۲۴۴ ریال ۳۵,۴۳۹,۱۰۲ ریال ۳۷۹,۴۵۳,۴۸۵ ریال ۱۹,۵۵۷,۳۷۹ ریال sabad_kharid
ایرانخودرو پژو 207 هاچ بک 1397 ۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال سفید _ ۲۹۹,۲۰۰,۰۰۰ ریال ۲۸۲,۲۸۵,۰۹۳ ریال ۲۷,۸۵۹,۶۴۱ ریال ۲۹۸,۲۹۸,۶۹۴ ریال ۱۵,۳۷۴,۵۸۷ ریال sabad_kharid
ایرانخودرو 405 اس ال ایکس سدان 1397 ۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال سفید _ ۲۰۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال ۱۹۱,۴۷۶,۴۷۰ ریال ۱۸,۸۹۷,۴۴۰ ریال ۲۰۲,۳۳۸,۶۳۶ ریال ۱۰,۴۲۸,۷۱۸ ریال sabad_kharid
ایرانخودرو تندر پلاس اتومات سدان 1397 ۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال سفید _ ۴۰۳,۷۰۰,۰۰۰ ریال ۳۸۰,۸۷۷,۳۱۳ ریال ۳۷,۵۹۰,۰۳۰ ریال ۴۰۲,۴۸۳,۸۹۹ ریال ۲۰,۷۴۴,۳۸۷ ریال sabad_kharid
سایپا سراتو سدان 1397 ۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال سفید آپشنال ۸۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال ۷۸۳,۵۴۸,۶۹۷ ریال ۷۷,۳۳۰,۹۸۹ ریال ۸۲۷,۹۹۸,۲۱۲ ریال ۴۲,۶۷۵,۷۸۳ ریال sabad_kharid
پارس خودرو ساندرو هاچ بک 1397 ۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال سفید اتوماتیک ۴۱۴,۱۵۰,۰۰۰ ریال ۳۹۰,۷۳۶,۵۳۵ ریال ۳۸,۵۶۳,۰۶۹ ریال ۴۱۲,۹۰۲,۴۲۰ ریال ۲۱,۲۸۱,۳۶۷ ریال sabad_kharid
پارس خودرو تندر 90 سدان 1397 ۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال سفید _ ۲۸۴,۹۰۰,۰۰۰ ریال ۲۶۸,۷۹۳,۵۲۶ ریال ۲۶,۵۲۸,۱۱۴ ریال ۲۸۴,۰۴۱,۷۷۱ ریال ۱۴,۶۳۹,۷۷۲ ریال sabad_kharid
رنو کپچر هاچ بک 1397 ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال سفید اتوماتیک ۱,۰۰۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال ۹۴۹,۵۹۸,۷۵۱ ریال ۹۳,۷۱۹,۰۱۳ ریال ۱,۰۰۳,۴۶۸,۰۳۲ ریال ۵۱,۷۱۹,۶۵۸ ریال sabad_kharid
رنو ساندرو استپ وی هاچ بک 1397 ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال سفید دنده ای ۴۴۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال ۴۲۰,۳۱۴,۲۰۱ ریال ۴۱,۴۸۲,۱۸۶ ریال ۴۴۴,۱۵۷,۹۸۱ ریال ۲۲,۸۹۲,۳۰۸ ریال sabad_kharid
مزدا 3 نیو سدان 1397 ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال سفید اتوماتیک ۱,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۹۶۵,۱۶۵,۹۴۴ ریال ۹۵,۲۵۵,۳۹۱ ریال ۱,۰۱۹,۹۱۸,۳۲۸ ریال ۵۲,۵۶۷,۵۲۱ ریال sabad_kharid